OntManteld (2017)

In de musical ontManteld komen verhalen tot leven vanuit de gehele Bijbel. In de verschillende scenes laten  we de speciale rol zien van de Mantel. Een mantel die symbool staat voor een ommekeer, een vernieuwing.  De musical begint in het paradijs bij Adam en Eva. Na de zondeval komen ze tot de ontdekking dat ze naakt zijn. God bekleed hen met dierenhuiden. 

Vader Jacob maakt een mantel voor zijn oudste zoon Jozef. Telkens als in het leven van Jozef een grote verandering plaatsvindt, speelt zijn mantel de hoofdrol. Die mantel is een teken van het speciale plan dat God met Jozef had. Ook al was hij niet de oudste zoon, toch werd aan hem de zegen van Abraham, Isaak en Jakob doorgegeven. 

De overwinnaar van Goliath groeit uit tot de grote concurrent van koning Saul. Saul probeert tevergeefs David uit de weg te ruimen. Totdat David eens de kans krijgt om Saul te doden. Maar David doet het niet. In plaats daarvan snijdt hij een stuk van Sauls mantel af. De beschadigde mantel als symbool voor een beschadigd koningschap. Later geeft Jonathan de mantel aan David als teken dat hij zoveel van David houdt. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor David om koning te kunnen worden. 

De profeet Elisa kreeg, letterlijk, een mantel toegeworpen. God had aan Elia, de grootste profeet uit het Oude Testament, laten weten dat Elisa zijn opvolger moest worden. Elia zocht hem op en, zonder iets te zeggen, wierp hij zijn profetenmantel naar Elisa toe. Elisa begreep het direct. Dit was niet zo maar een mantel, dit was God die hem riep. Hij liet alles achter en volgde Elia. Later, als Elia in de hemel wordt opgenomen, valt zijn mantel van hem af. Weer is het Elisa die hem oppikt en om zijn eigen schouders slaat. Hij is nu definitief de opvolger van Elia. 

Jezus krijgt een glorieuze intocht in Jeruzalem en wordt onthaald als een koning.  Het volk plaveit de weg met mantels. Maar enkele dagen later dobbelen de soldaten om de mantel van Jezus in bezit te krijgen. Zijn bovenkleed wordt verscheurd en in vieren gedeeld. Dit staat symbool voor de vernedering en verscheuring die Jezus heeft moeten doormaken aan het kruis. Maar zijn onderkleed bleef uit 1 stuk, wat weergeeft dat Jezus uiteindelijk staande bleef.  De kruisiging geeft een grote omkeer weer: Jezus bleef staande maar nam de zonde van de mensen op zich. Dit had Jezus al verteld in diverse gelijkenissen. 

In de gelijkenis van de verloren zoon zien we dat de vader de zoon bekleedt met het beste gewaad wanneer de zoon thuiskomt. Ondanks het slechte gedrag van de zoon. Door de zoon te bekleden wordt hij gelijk aan zijn vader. 

In de gelijkenis van de koninklijke bruiloft zien we dat iedereen het bruiloftskleed mag dragen. Je moet het kleed echter wel aannemen om het feest te mogen vieren. Doe je dit niet, dan mag je niet binnengaan in de nieuwe Hemel. 

Voor Jezus wederkomst zullen de engelen verschrikkelijke zaken uitstorten over de aarde. Maar als wij er voor kiezen om de mantel van eenheid te dragen, waarmee we de gemeente van God symboliseren zullen wij een mooie toekomst tegemoet gaan. Door de mantel te dragen, Zijn genade aan te nemen, mogen we uitzien naar een toekomst met Jezus. Dan zullen we vol verwachting zingen: ‘Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet, wat een vreugde dat U bij mij blijft voorgoed!’

Johannes de Doper is de rode draad in onze musical. Hij was de boodschapper en voorloper van Jezus. De engel kondigt zijn geboorte aan met de volgende woorden: ‘En hij zal voor Hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia. Om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken.’ Johannes leefde een groot gedeelte van zijn leven een eenvoudig bestaan in de woestijn  Naar deze Johannes hebben wij in de musical mogen luisteren en de rol van  de verteller.

Er zijn in de Bijbel ruim 80 verhalen/plaatsten te vinden waarin de mantel een rol speelt. Enkele daarvan hebben wij verwerkt in de musical.

IMG_3855
IMG_3884
IMG_3879
IMG_3954
IMG_3916
IMG_3965
IMG_3996
IMG_4000
IMG_4004
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow