Ken je Mij (2016)

In 2016 en later ook in 2018 hebben wij de musical  ‘Ken je mij?’ opgevoerd.  Het verhaal over het leven van Job staat hierin centraal. Het hoofdthema is: ‘waarom is er lijden?’ Terwijl God Job beschrijft als: ‘Niemand is op aarde zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad als Job’. 

De musical begint door te laten zien dat de drie vrienden van Job zeven dagen en nachten in stilte, in rouw bij Job zaten (Job 2:13). Job rouwt omdat hij al zijn bezittingen en kinderen is kwijt geraakt. De satan wilde testen of Job God ook zou blijven dienen in tegenspoed. 

Na de zeven dagen stilte, gaan de drie vrienden spreken. Ze zijn gekomen met de bedoeling om Job te troosten. Door tot drie keer toe een redenatie te houden proberen ze te verklaren waarom Job dit lijden overkomt. Ze veronderstellen dat het veroorzaakt wordt door zonde die Job gedaan heeft. Ze roepen Job op om deze zonden op te biechten en te belijden voor God. Als ze gesproken hebben, is Job boos dat ze hem niet hebben geholpen, hij vindt dat ze maar dom spreken. Hierdoor wordt de pijn en het lijden alleen maar erger. 

Als elke vriend heeft gesproken, antwoordt Job in negen toespraken (Job 3-28).

In Jobs lijden en toespraken is een lijn te zien. Job ontdekt gaandeweg meer het plan van God en krijgt hier meer begrip voor. Naarmate het begrip van Job groeit voor het doel van God, kan hij makkelijker de hand van God aanvaarden in zijn leven, en zijn geest en hart voor Hem openen.

In hoofdstuk 31 van Job zien wij het slotstuk van Jobs toespraken, hierin beschrijft Job zijn levenswandel, de praktijk van zijn wandelen en handelen. 

Job zegt als het ware: als ik schuldig ben, dan verdien ik het oordeel van God. Maar doordat Job in hoofdstuk 31 zijn integriteit laat zien, wil hij laten blijken dat hij niet schuldig is. 

Nadat de drie vrienden hebben gesproken, komt een jonge vierde persoon: Elihu. Blijkbaar behoort hij tot de kring der hoorders, die met spanning het twistgesprek tussen Job en de vrienden heeft gevolgd. Elihu is over geen van beide partijen te spreken. Hij richt zich vooral tot Job. Zijn redenen (Job: 32 -37) bereiden Job en zijn vrienden voor op dat wat God Zelf aan Job zal openbaren. 

God spreekt zelf via het onweer (Job 37 – 39). Hij spreekt met beelden uit de natuur en het dierenrijk om Job en zijn vrienden te laten zien dat wij als mens lang niet alles kunnen begrijpen. Zo is het ook met lijden: God weet waarom het lijden plaatsvind. Dat moet je als mens niet willen verklaren. Bovendien help je mensen die lijden er niet mee om een verklaring te zoeken. Veel belangrijker is om te leven zoals in Job 31 staat beschreven.

Als Job God antwoordt, belijdt hij: ‘Eerder had ik slechts over U gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil.’ (Job 42:5-6). 

Dan richt God zich tot Job en zijn vrienden. Jobs gebeden worden verhoord. De vrienden worden in het ongelijk gesteld en Job wordt gerechtvaardigd. Job krijgt de opdracht om te bidden voor zijn vrienden (Job 42:10). Job wordt gezegend en krijgt veel meer dan hij vroeger had (Job 42:12-17).

IMG_9622
IMG_9522
IMG_9483
IMG_9468
IMG_9380
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow