Dakloos (2014)

IMG_8071
IMG_8088
IMG_8089
IMG_8096
IMG_8097
IMG_8105
IMG_8106
IMG_8113
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

In deze musical staan het verhaal van Nehemia en een hedendaags gezin centraal.  Het verhaal is gebaseerd op diverse gedeelten uit de Bijbel. Wij geven graag de Bijbelgedeelten door en wat wij de afgelopen maanden hebben ontdekt, zodat je dit thuis nog eens kunt nalezen en bestuderen.

Nehemia (= de Heere troost) is een leider: daadkrachtig, bewogen, radicaal, vol vertrouwen op God. Hij kent en neemt zijn verantwoordelijkheid, hij delegeert. Een man van gebed én van vele schietgebedjes.

Het Bijbelboek Nehemia vertelt over de herbouw van de muren van  Jeruzalem in 52 dagen o.l.v. Nehemia.

Deze herbouw geeft ook de aanzet tot een geestelijke opbouw. Als de muur voltooid is, breekt er een feestmaand aan: de 7e maand, De boekrollen van God (de Thora) worden gelezen. Het is een ontdekking om te lezen wat God zegt en vraagt. De weg van God wordt weer gewezen.

Ook nu moeten we keer op keer als christenen geestelijk ‘herbouwd’ worden door terug te gaan naar God. Door het Woord weer intensief te gaan lezen, ontdekken en navolgen. 

Het volk was diep geschokt en huilde toen ze de woorden van God hoorden. Nehemia, Ezra en de levieten riepen echter het volk op: ‘Deze dag is heilig voor de HEERE. Rouw dan niet  en huil niet. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat  is uw kracht (Neh. 8:10,11).

Niet onze vreugde die afhankelijk is van onze omstandigheden, maar de vreugde van de Heer! Waar komt Gods vreugde vandaan? Hij wordt niet blij als Hij naar Zijn volk kijkt met hun goddeloze gedrag en naar ons. Maar wel als Hij naar Zijn Zoon kijkt en door Hem naar Zijn andere zonen en dochters! Dat is onze kracht!

Het Loofhuttenfeest was ook zo’n ontdekking. Het volk was dit feest vergeten. De leiders lazen het in de boekrollen (Lev.23:33-43). Tijdens dit feest herdenken de Israëlieten dat ze 40 jaar rondzwierven door de woestijn.

Een loofhut geeft ook de eenvoud weer, even geen luxe. Je hebt tijd voor God,  je gezin en familie. Je mag nu van elkaar genieten en wordt niet afgeleid door andere dingen. In de loofhut kom je los van de dagelijkse dingen. 

De loofhut symboliseert ook het tijdelijke, je bent onderweg. Je bent bevrijd (de slavernij is achter de rug), maar je bent nog niet in het beloofde land (vooruitzicht),  je trekt door de woestijn met extra afhankelijkheid van God.

God woont onder ons in Zijn tent (de tabernakel, Jezus = het Woord heeft onder ons gewoond, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest). God zorgt. Wees niet bezorgd…

Daarnaast heeft de loofhut een open dak. Je moet de hemel kunnen blijven zien, de wolkkolom, de vuurkolom, God! God wijst ons de weg door de woestijn, door dit leven. Kijk omhoog!

Jezus heeft ook het Loofhuttenfeest gevierd, hét feest (Joh.7:37).

Dit feest wijst ook heen naar Zijn tweede komst, alle volken zullen bij de voleinding het Loofhuttenfeest vieren (Zach.14:16-19).

Openb.7:15 ’…en Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden’. God beschermt tegen ‘zon en hitte’, en geeft een veilig onderkomen.

Openb.21:3 ‘En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen Zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

In de loofhut lezen de Joden uit het boek Prediker.  De prediker zet ons op onze plaats voor God. Hij zegt: God alleen kent de oorsprong , zin en doel van ons leven. Ons leven is in Zijn hand. Aan ons de kunst om gewoon elke dag het leven uit Zijn hand te genieten. Dankbaar en verwonderd beleven wat ik op dit moment allemaal kan en mag. Niet constant bezig zijn met later en straks, mooier en groter……..

Geniet van Gods nabijheid in het hier en nu. Heb God nu lief, heb nu de naaste lief. Ren er niet aan voorbij, neem rust. Geniet van wat God je geeft: het eten, de vrouw / man die je lief hebt, de mensen om je heen.

 

Nehemia 2 1-10: Nehemia door Arthahsasta naar Jeruzalem gezonden.

Nehemia 2 11-20, 3,4,5,6: Nehemia en het volk bouwen de muur. Krijgen tegenstand, extern en intern.

Nehemia 8-1-15 Ezra leest zes uur lang de Wet Gods voor aan het volk (=nieuwjaarsdag).

Nehemia 8-15-19 Het Loofhuttenfeest, een vrolijk feest

Nehemia 9: Het volk belijdt de zonde.

Nehemia 10: Het volk sluit een verbond waarin het zich verplicht naar de wet van Mozes te leven. Lijst van ondertekenaars wordt gegeven.